-2

مردم در سال ۲۰۱۷ چه چیزی را بیشتر گوگل کردند؟

admin (#1) 594 days ago تکنولوژی google search All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
بی‌بی‌سی در انتهای سال ۲۰۱۷ نگاهی کرده به اسامی یا عباراتی که که مردم در سال ۲۰۱۷ بیش از هر چیز دیگر درباره‌شان کنجکاو بودند و به سراغ گوگل رفتند تا بیشتر بدانند
4

Meet your interactive mask!

admin (#1) 597 days ago تکنولوژی interactive mask All https://outline-montreal.com   Discuss  | Add To 
Made in Montreal, Canada
1

Iranian Angelina Jolie

admin (#1) 601 days ago ایران angelina jolie All http://www.dailymail.co.uk   Discuss  | Add To 
Iranian Angelina Jolie fan's astonishing transformation snaps confound the web amid reports she's had FIFTY surgeries to look like her idol.
2

How well can you differnciate color?

admin (#1) 650 days ago سرگرمی color test All https://www.youtube.com   Discuss  | Add To 
Challenging Color Test Hides Letters in
3

Kristina Makeeva Photos

admin (#1) 650 days ago عکس kristina makeeva All http://mymodernmet.com   Discuss  | Add To 
Travel Photographer Captures Gorgeous Flowing Gowns Against Breathtaking Landscapes
0

آمازون اکنون به اندازه یک کشور کوچک، کارمند دارد

admin (#1) 658 days ago جهان amazon employee All http://www.1pezeshk.com   Discuss  | Add To 
تعداد کارمندان شرکت آمازون از جمعیت ۶۳ کشور جهان بیشتر شده است.

-3

Burning Man 2017

admin (#1) 714 days ago عکس burning man 2017 photos las vegas All https://designyoutrust.com   Discuss  | Add To 
Burning Man 2017: Stunning Photos From The World’s Biggest And Craziest Festival
-1

گفتگو با راننده ایرانی که به بازیکن فوتبال آمریکایی کمک کرد

admin (#1) 783 days ago جهان persian uber driver All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
شریس رایت، بازیکن فوتبال آمریکایی می خواست با تاکسی از شیکاگو به بوفالو برود، مسافتی ۹۰۰ کیلومتری. او دوبار هم تلاش کرد اما جواب نه گرفت. سومین درخواستش به هدف خورد و هادی عبدالهیان که نیمه وقت روی تاکسی کار می کند حاضر به این کار شد. خبرنگارمان هادی نیلی با او صحبت کرده است.
What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.